Merkenbureau Den Herder > Waarschuwingen > ARPI volgens ons oplichters

ARPI volgens ons oplichters

ARPI volgens ons oplichters

Langs deze weg willen wij onze cliënten waarschuwen voor een naar onze mening malafide bedrijf dat opereert vanuit België.

Genoemd bedrijf schrijft merkhouders aan waarvan het merk over ongeveer negen maanden tot een jaar vervalt. Het bedrijf biedt diensten voor vernieuwing aan.

De kosten liggen vele malen hoger dan bij ons (en andere bureaus) en naar alle waarschijnlijkheid wordt voor het bedrag dat door deze organisatie wordt ontvangen geen enkel werk verricht.

Navraag bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom leerde ons dat het bedrijf dat deze diensten aanbiedt, te weten ARPI, niet in de merkenregisters voorkomt als merkengemachtigde.

Wij hadden contact met ARPI en men verzekerde ons dat ARPI correct opereert en dat de brief slechts een herinnering tot vernieuwing bevat. De vernieuwing wordt volgens het bedrijf in werking gezet na betaling.

Of niemand is op deze aanbiedingen ingegaan (er zijn immers geen vernieuwingen verricht op naam van gemachtigde ARPI, of ARPI regelt de vernieuwing wel, maar laat zich niet aanstellen als gemachtigde), of dit bedrijf steekt € 1280,00 in haar zak en doet niets voor dat toch al veel te hoge bedrag.

Kortom, op zijn minst een zeer twijfelachtige service voor een fabelachtige prijs.

Caveat emptor, koper wees op uw hoede.

Vriendelijk verzoeken wij u indien u berichten van deze organisatie ontvangt ons in te lichten.