Merkenbureau Den Herder > Wat is een merk > Collectief merk

Collectief merk

Op een collectief merk zijn ook andere regels van toepassing dan de relgels die gelden voor een individueel merk. Het collectieve merk is een keurmerk dat wordt gedeponeerd door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon. Een vereiste om een depot in behandeling (te laten) nemen en later als collectief merk een inschrijving te verkrijgen is het bijvoegen van een Reglement van gebruik en toezicht.Volgens de regels van dit reglement kunnen anderen dan de houder van het collectieve merk het merk gebruiken. De houder van het collectieve merk mag het merk niet zelf gebruiken voor waren en diensten. Doordat de gebruikers van het merk moeten voldoen aan criteria van bijvoorbeeld veiligheid of kwaliteit ontstaat een beschermende functie in het collectieve merk. Het collectieve merk heeft naast een herkomstfunctie dus heel duidelijk een waarborgfunctie