Merkenbureau Den Herder > Dreamrunners

Dreamrunners

DreamrunnersZoals het woord duidelijk maakt gaat deze pagina over dromen en rennen.Merkenbureau Den Herder sponsort het thans nog zeer kleine team van hardlopers: DREAMRUNNERS.

Ik stel u voor aan iemand die puur en alleen op wiskracht heeft bereikt wat een ieder voor onmogelijk hield. Sterker nog, als hij zijn dromen vertelde werd er vaak met een medelijdende blik naar hem gekeken, maar nu maakt hij zijn beloftes waar en daardoor geeft hij anderen de moed te dromen en die dromen ook waar te maken.

Een korte scherts van datgene wat aanleiding was tot het begin van DREAMRUNNERS.

Onze hoofdpersoon is iemand die jaren geleden ziek werd, erg ziek.

Als je zo ziek wordt dat je je werkzaamheden niet meer kunt uitoefenen kom je in een isolement, let wel een sociaal isolement. Je holt nog wel van de ene naar de andere specialist en daarvan geeft iedereen je een ander etiket.

"Het is psychisch, het is lichamelijk, het is onoplosbaar, met veel inspanning kan je er weer mee leven". Maar een ieder was overtuigd van het feit dat onze hoofdpersoon geen normaal leven meer zou kunnen leiden. Rolstoel, verpleeghuis, onbeheersbare spiertrekkingen en zelfstandig niet meer kunnen eten en drinken zijn vanaf dat moment de sleutelwoorden van zijn bestaan.

Het moet van een ongelofelijke mentale kracht getuigen als je op zo een moment het roer probeert om te gooien. Nee, geen rolstoel. Ik ga zelf lopen. Sterker nog ik beloof je dat ik over vier jaar de marathon van Amsterdam loop.

En de mensen om hem heen? Ongeloof, medelijden, maar een klein groepje had geloof. Geloof in een droom, zijn droom.

Er wordt vanaf dat moment door een paar mensen die in de droom geloven een hulpprogramma opgesteld. Eerst proberen zelfstandig iets te eten, drinken, dan op de loopband. Twee minuten wellicht, daarna uren rusten. Tegenslagen, ongeloof, mislukkingen. Maar de droom blijft, wordt sterker. De marathon van Amsterdam.

Na een periode van vallen en opstaan en steeds weer de ultieme test van de wilskracht komt langzaam een droom uit. Trainers zetten schema’s neer, de eerste hardloopwedstrijden worden gehouden. De droom komt uit en wordt verder verteld. Anderen ondervinden steun. Als je wilt kan het ook. Kennelijk is willen toch kunnen.

Onze hoofdpersoon, Bram Kiers, heeft laten zien dat het niet erg is om te vallen, maar dat het een doodzonde is niet op te staan. Het leven levert je soms een streek, maar je mag nooit de hoop verliezen op een goede afloop. Daarom proberen wij via dit platform allereerst te zorgen dat mensen een droom krijgen. Want zonder droom kan die droom ook nooit uitkomen. Hoop en wilskracht zijn elementen van het leven en van blijven leven.

Vandaag, 17 oktober 2010, vier jaar na zijn belofte, loopt Bram Kiers de Marathon van Amsterdam. Een dreamrunner pur sang, een voorbeeld voor anderen en iemand die aangeeft dat als kansen daar zijn je ze altijd moet pakken.

DE DROOM EN DE UITKOMST

Als je vele jaren de Amsterdamse Marathon vanuit je rolstoel volgt en je met jezelf de afspraak maakt dat je binnen afzienbare tijd ook mee zal lopen aan die loop over ruim 42 kilometer, dan moet je een zeer tevreden mens zijn als dat plan lukt, als die droom uitkomt.

En de droom van Bram is uitgekomen. Op 17 oktober 2010 heeft hij een superprestatie neergezet. Het lopen van de marathon van Amsterdam.


Als je een droom hebt in je leven en je droom komt uit, wat moet en kan je dan? Heb je je plafond bereikt of kan je verder. Dreamrunners is opgezet om mensen te laten geloven in zichzelf, te laten geloven dat hoe catastrofaal je situatie is, er altijd iets is om aan te werken, altijd iets is wat beter kan. Maar, dan moet je er wel in geloven. Je moet het beste in jezelf naar boven halen, maar daarbij moet je worden gesteund. Bram kan worden gezien als een steun voor iedereen die in zware problemen verkeert en daar probeert uit te komen.

Je ziet het kan. Bram heeft zijn droom waargemaakt, maar heeft nieuwe dromen. En zo hoort het ook. Bij de les blijven,niet terugvallen, blijven dromen en geloven.

De eerste nieuwe uitdaging begint bij de Radioweg in Amsterdam.

DE MIDDENMEERLOOP op 31 oktober 2010.

De afstand van tien kilopmeter door de Watergraafsmeer,langs het Amsterdam-Rijnkanaal en met keerpunt in de Diemerpolder is voor Bram één van de oefenlopen voor de Egmond Halve Marathon.

Dat is weer eens iets anders. Niet over straten en pleinen van Amsterdam, maar over stand en duinen en door bossen. Op naar de boulevard van Egmond aan Zee.

We sluiten voorlopig af met ons credo “willen is kunnen”, want dat is maar weer eens bewezen. We houden u op de hoogte.


Voorlopig zal dit project onderdak krijgen op één van onze sponsorpagina's. We houden u op de hoogte.

VANAF 22 OKTOBER 2010 IS WWW.DREAMRUNNERS.NL IN DE LUCHT. DEZE PAGINA ZAL TIJDELIJK BLIJVEN BESTAAN TER DOORVERWIJZING, MAAR IS NIET MEER ACTUEEL.


Bij vragen over DREAMRUNNERS of sub-sponsoring : info@dreamrunners.nl