Merkenbureau Den Herder > Wat is een merk > Merkbewaking

Merkbewaking


De spreuk “DIMIDIUM FACTI QUI COEPIT HABET” zegt alles over het nut van merkbewaking. Goed begonnen is immers in het merkenrecht ook half gewonnen.

Merkbewaking is essentieel voor het voortbestaan en de sterkte van uw merkinschrijving. Indien een merk dat aan uw merk gelijkend is wordt aangevraagd en ingeschreven u pas na jaren bekend wordt, is de mogelijkheid aanwezig dat u dat merk naast uw merk zult moeten dulden. Het is niet zo dat de rechthebbende van het jongere merk uw merk kan bestrijden, maar als u een identiek of gelijkend merk gedurende een bepaalde tijd heeft gedoogd is tegen die merkinschrijving niets meer te ondernemen.

Veel deposanten van merken denken dat de autoriteiten waken over het belang van hun merkregistratie. De autoriteiten toetsen voordat zij overgaan tot inschrijving van een merk op formele en absolute gronden. Zijn alle formaliteiten verricht en kan de merkaanvraag als merk fungeren, dan staat niets in de weg het merk in te schrijven. Of er identieke of gelijkende merkinschrijvingen in de registers voorkomen wordt niet door de autoriteiten getoetst.

Het is dus van belang op de hoogte te blijven van identieke of gelijkende merkaanvragen die worden verricht nadat u uw merk heeft aangevraagd. Merkenbureau Den Herder biedt u een op maat gesneden merkbewaking aan.

Geen enkele rechthebbende van een merk zit reikhalzend uit te kijken naar tientallen meldingen per dag van aanvragen die enigszins gelijkend zijn met het merk van die rechthebbende.
De ondernemer die het merk heeft gedeponeerd moet ondernemen en niet in stapel papier van aangetroffen eventueel bezwaarlijk aanvragen worden verstrikt.

Wij geven u door een unieke filtermogelijkheid de kans uw merk zo te bewaken als u dat wilt. Wilt u alle meldingen die het systeem oplevert toegezonden krijgen, of wilt u alleen de terzake doende informatie ontvangen. Wilt u meldingen ontvangen van merkaanvragen die identiek of gelijkend zijn aan uw merk en die werden aangevraagd voor gelijke klassen, of wilt u op de hoogte worden gehouden van aanvragen voor gelijkende merken die zijn ingediend in (een) andere klasse(n), wilt u dat uw merk in de Benlux bewaakt wordt, internationaal of Europees. Voor elke wijze van bewaken is een op maat gesneden oplossing.

De door ons aanbevolen manier van bewaken bestaat uit een bewaking op alle identieke en gelijkende merkaanvragen in de Benelux, internationaal en Europees, waarbij op voorhand met de cliënt wordt besproken wanneer een melding naar de cliënt dient te geschieden. U ontvangt op het moment van de melding tevens een strategie met betrekking tot het optreden tegen een eventuele inbreuk, een kostenbegroting en een advies inzake de slagingskans van de te ondernemen actie. Voor prijzen vragen wij u met ons contact op te nemen. Op maat gesneden bewaking kent uiteraard verschillen in prijs.