Merkenbureau Den Herder > Merkenrecht

Merkenrecht

Het merkenrecht omvat het rechtsgebied, kortom de wetten, de richtlijnen, regels, verordeningen etc., die de omvang van dat recht bepalen. Ook de jurisprudentie die deze regels richtlijnen en of verordeningen verduidelijken behoren bij dit gebied. Wij zullen op verdere pagina’s meer ingaan op de inhoud van het merkenrecht. Wat is een merk, waar dient een merk aan te voldoen, welke jurisprudentie is van belang, wat is de huidige stand van zaken in verband met rechtspraak.

Op volgende pagina's zullen wij tevens kort ingaan op de functies van het merk, te weten herkomst, onderscheidendheid, reclame en garantie.