Merkenbureau Den Herder > Caveat emptor, koper wees op uw hoede.

Caveat emptor, koper wees op uw hoede.

Caveat emptor, koper wees op uw hoede.


NAAR ONZE MENING IS BMV BENELUX MERKEN VERNIEUWING BV EEN VORM VAN OPLICHTING.
De internetpagina BMV Benelux Merken Vernieuwing wordt onderhouden door Merkenbureau Den Herder. Wij hebben deze domeinnaam geclaimd omdat het hieronder genoemde bedrijf merkhouders aanschrijft en deze merkhouders naar alle waarschijnlijkheid laat betalen voor diensten die niet worden verricht. Wij hopen dat deze wijze op een snelle en adequate manier klanten die op het punt staan te worden opgelicht, zich bewust te maken van deze praktijken. Wij hopen dat indien merkhouders worden aangeschreven door BVM, zij voor meer informatie zoeken op deze internet domeinnaam.

Op deze manier willen wij onze cliënten en anderen waarschuwen voor het naar onze mening malafide bedrijf dat opereert vanuit Rotterdam.
Genoemd bedrijf schrijft merkhouders aan waarvan het merk over ongeveer negen maanden tot een jaar vervalt. Het bedrijf biedt diensten voor vernieuwing aan.

De kosten voor vernieuwing liggen vele malen hoger dan bij ons (en andere bureaus) en naar alle waarschijnlijkheid wordt voor het bedrag dat door deze organisatie wordt ontvangen geen enkel werk verricht.

Navraag bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom leerde ons dat het bedrijf dat deze diensten aanbiedt, te weten BMV, niet in de merkenregisters voorkomt als merkengemachtigde.

Daarmee lijkt duidelijk dat naar alle waarschijnlijkheid geen enkele actie tot vernieuwing door dit bedrijf is ondernomen.

Wij hadden contact met BVM en men verzekerde ons dat BMV correct opereert en dat de brief slechts een herinnering tot vernieuwing bevat. De vernieuwing wordt volgens het bedrijf in werking gezet na betaling. Dat BVM nog niet was ingeschreven als gemachtigde lag, volgens de secretaresse van BMV, aan het feit dat de activiteiten van BMV pas afgelopen vrijdag waren gestart (vrijdag 4 februari 2011, red.).

Dat de aanbieding die men verzendt zeer veel lijkt op de herinnering die wordt of werd verzonden door ARPI wordt door BVM als zeer toevallig genoemd. Overigens, deze ARPI staat bekend als notoire oplichter en wordt vele malen genoemd bij Tros Radar en Meldpunt Fraudebestrijding.

Of niemand is op deze aanbiedingen ingegaan (er zijn immers geen vernieuwingen verricht op naam van gemachtigde BMV of BMV regelt de vernieuwing wel, maar laat zich niet aanstellen als gemachtigde), of dit bedrijf steekt € 960,00 in haar zak en doet niets voor dat toch al veel te hoge bedrag.

Kortom, op zijn minst een zeer twijfelachtige service voor een fabelachtige prijs.
Caveat emptor, koper wees op uw hoede.

Vriendelijk verzoeken wij u indien u berichten van deze organisatie ontvangt ons in te lichten.

Voor de goede orde geven wij hier boven een voorbeeld van de brief van BMV. De brief van ARPI treft u aan op de pagina waarschuwingen, waar meer van deze oplichtende kornuiten zijn ondergebracht.
Zie voor meer informatie de boven genoemde internetpagina www.bmvbeneluxmerkenvernieuwing.nl