Merkenbureau Den Herder > Oppositie

Oppositie

De autoriteiten zijn wat betreft de aanvraag en inschrijving van merken een lijdelijke organisatie. Er wordt getoetst op absolute gronden. Een merk moet voldoende onderscheidend zijn om als merk te kunnen fungeren, mag niet onzedelijk zijn en niet misleidend.

Of een gelijk of gelijkend merk is aangevraagd of ingeschreven wordt niet getoetst. Hiervan wordt wellicht melding gemaakt in een ambtelijk onderzoek maar deze melding bevat geen advies. Zo kan het gebeuren dat een aanvraag wordt ingediend die gelijk is aan of lijkt op een reeds verrichte aanvraag of een ingeschreven merk.

De rechthebbende op het oudere merk kan oppositie instellen tegen het jongere merk. Dit instellen van oppositie tegen een jonger merk kan op grond van het feit dat de waren en diensten gelijk zijn of indien bij gelijke of overeenstemmende waren en diensten verwarring te duchten is. Verder kan oppositie worden ingesteld als het jongere merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk. Oppositie kan worden ingesteld gedurende een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de publicatie van de aanvraag.

Voor verdere vragen inzake de oppositieprocedure verzoeken wij vriendelijk contact met ons op te nemen. Haalbaarheid, strategie en kosten kunnen uit de aard der zaak op deze plaats niet juist behandeld worden