Merkenbureau Den Herder > Wat is een merk > Slagzinnen

Slagzinnen

Een slagzin, reclameslogan, kan als merk worden beschermd. Indien een slagzin wegens de lengte of ingewikkeldheid niet in staat is zich te onderscheiden zal merkbescherming kunnen worden afgewezen. Uit de jurisprudentie is duidelijk geworden dat “een teken dat andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, slechts onderscheidend vermogen heeft wanneer het meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst (rechtsoverweging 21 GvEA EG juli 2003, zaak T-122/01 Best Buy)

Slagzinnen kunnen en of behoren te worden ingeschreven bij het Genootschap voor de Reclame. Het feit dat de inschrijving daar weinig tot geen rechtskracht heeft zal verklaren waarom veel slagzinnen als merk zijn ingediend.

Hieronder geven wij enkele voorbeelden van slagzinnen die als merk werden ingeschreven en van slagzinnen die werden geweigerd.

Als merk aanvaard werden “Meer dan schilders alleen”, “Cést Fou”, “Het Salon van het Salon”.

Niet als merk werden aanvaard “Don’t worry, be happy”, “Seven-up lest best” en “Waar bankieren een kunst is”.

De slagzinnen “Je merkt het wel” en “Je merkt het wel bij Den Herder” zijn ingeschreven als merk.