Merkenbureau Den Herder > Partnerschappen

Partnerschappen

PartnerschappenMerkenbureau Den Herder is partner en of sponsor van diverse instellingen en of stichtingen. Deze instellingen en stichtingen krijgen een financiële bijdrage of worden ondersteunend doordat ons bureau zorg draagt voor de bescherming van het intellectuele eigendom van die instellingen en stichtingen.

Bake for Life is één van de stichtingen waarvan Merkenbureau Den Herder partner is.

Bake for Life geeft jonge gehandicapten in de derde wereld een kans door het opzetten en inrichten van bakkerijen waar ze al doende worden opgeleid tot bakker. Bake for Life voorziet op deze manier in hun eerste levensbehoeften. Nadat ze hun opleiding tot bakker met succes hebben afgerond, kunnen ze de bakkerij overnemen of met hulp van de stichting een nieuwe bakkerij beginnen in het dorp of de streek waar ze vandaan komen. Zo kunnen ze blijvend in hun eigen levensonderhoud voorzien.