Merkenbureau Den Herder > Wat is een merk > Vormmerk

Vormmerk

De wet geeft de mogelijkheid dat de vorm van een product als merk kan fungeren. De wet stelt echter een duidelijke grens. Vormen die door de aard van de waar worden bepaald of de wezenlijke waarde van de waar beïnloeden kunnen geen merk zijn, evenals vormen die een uitkomst opleveren op het gebied van de nijverheid. De ronde vorm van een pizzadoos kan daarom niet als merk fungeren. Hoe grillig beleid en besluitvorming zijn bij de inschrijvende autoriteiten blijkt uit het feit dat de aanvraag voor een achtkantige pizzadoos niet werd gehonoreerd met een definitieve inschrijving als merk. De bekende vorm van het zoutje, de wokkel, heeft de meet wel met succes gehaald.