Merkenbureau Den Herder > Waarom merkregistratie

Waarom merkregistratie

Waarom merkregistratie
Een merk gebruiken en niet vastleggen is een veel voorkomende fout. Ook is het aan te bevelen de handelsnaam die wordt gebruikt als merk vast te leggen.
Indien u uw handelsnaam gebruikt rust daarop een bescherming inzake de handelsnaamwet. In artikel 5 van deze wet wordt verboden: “het voeren van een handelsnaam die door een ander reeds rechtmatig werd gevoerd of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, één en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is”.

In de wet wordt echter niet duidelijk omschreven wat wordt bedoeld met plaats en publiek. Een handelsonderneming in Zuid-Limburg kan de dezelfde handelsnaam voeren als bijvoorbeeld een handelsonderneming in Noord-Holland. Dat het artikel enigszins aan beschermingsomvang heeft ingeboet blijkt uit het feit dat in Nederland 105 ondernemingen zijn ingeschreven onder de naam “Lotus”. Alle 105 ondernemingen zijn ingeschreven voor Chinese of Chinees-Indische restaurants. Een gelijk aantal inschrijvingen treft men onder gelijke condities aan bij de handelsnaam “De Chinese Muur”. In het algemeen kan gezegd worden dat de bescherming regionaal tot plaatselijk is, hoewel een hang naar landelijk in de rechtspraak wel wordt waargenomen in het geval een handelsnaam landelijke bekendheid geniet.

Het is van belang uw handelsnaam als merk te registreren. De bescherming is breder en makkelijke aan te tonen. Het merk werd immers bewijsbaar als merk ingeschreven en is als zodanig ook traceerbaar. Indien de door u gevoerde handelsnaam ook een afbeelding bevat, is deze afbeelding ook merkenrechtelijk beschermd. Bij een handelsnaam ligt de bescherming op de benaming en niet op de vormgeving. Op de vormgeving kan auteursrecht rusten. Zie daarvoor de pagina auteursrecht.

Gebuik levert geen recht.

Als u uw merknaam ook gebruikt bij het product dat en de dienst die uw onderneming levert verdient het zeker aanbeveling één en ander te deponeren, immers gebruik heeft en geeft geen enkel recht. Een deposant van een gelijkende benaming kan zelfs dit gebruikt verbieden, met alle gevolgen van dien.

Indien het merk merkrechtelijk wordt vastgelegd rust een bescherming op het woordmerk, het beeldmerk en de vormgeving daarvan voor gelijke of gelijkende producten of diensten.


Onderzoeken (facultatief).

In verband met bovenstaande verdient het aanbeveling eerst grondig te onderzoeken of het te registreren (beeld)merk niet zal botsen met eerder gedane merkinschrijvingen, aangezien anders die eerdere merkinschrijvingen oppositie kunnen voeren tegen Uw merk.

Om een zo groot mogelijke zekerheid te verkrijgen dat Uw aanvraag niet conflicterend zal zijn met een bestaande aanvraag of inschrijving zal moeten worden onderzocht of Uw beeldmerk voorkomt in de bestanden van de aangevraagde merken in de Benelux.

Tevens zal een onderzoek moeten worden verricht naar aanvragen en inschrijvingen die internationaal worden verricht met als beschermingsgebied de Benelux. Daarnaast zal een onderzoek moeten worden ingesteld onder de aangevraagde en ingeschreven Europese merken. Na een positieve uitslag van deze onderzoeken kan het merk worden gedeponeerd. Het merk kan vanzelfsprekend ook worden gedeponeerd bij een negatieve uitslag van de onderzoeken, maar de kans op oppositie is daarmee duidelijk hoger. Onderzoeken en oppositie worden op een andere pagina behandeld.