Merkenbureau Den Herder > Waarschuwingen

Waarschuwingen

WaarschuwingenONDERSTAAND TREFT U EEN WEERGAVE AAN VAN DE WAARSCHUINGSPAGINA \\\\\\\"BMV BENELUX MERKEN VERNIEUWING\\\\\\\",DIE WIJ IN HET LEVEN HEBBEN GEROEPEN OM NAAR ONZE MENING MALAFIDE PRAKTIJKEN AAN DE KAAK TE STELLEN


NAAR ONZE MENING IS BMV BENELUX MERKEN VERNIEUWING BV EEN VORM VAN OPLICHTING.

Deze internetpagina wordt onderhouden door Merkenbureau Den Herder. Wij hebben deze domeinnaam geclaimd omdat het hieronder genoemde bedrijf merkhouders aanschrijft en deze merkhouders naar alle waarschijnlijkheid laat betalen voor diensten die niet worden verricht. Wij hopen dat deze wijze op een snelle en adequate manier klanten die op het punt staan te worden opgelicht, zich bewust te maken van deze praktijken. Wij hopen dat indien merkhouders worden aangeschreven door BVM, zij voor meer informatie zoeken op deze internet domeinnaam.
Langs deze weg willen wij onze cliënten waarschuwen voor het naar onze mening malafide bedrijf dat opereert vanuit Rotterdam.
Genoemd bedrijf schrijft merkhouders aan waarvan het merk over ongeveer negen maanden tot een jaar vervalt. Het bedrijf biedt diensten voor vernieuwing aan.
De kosten liggen vele malen hoger dan bij ons (en andere bureaus) en naar alle waarschijnlijkheid wordt voor het bedrag dat door deze organisatie wordt ontvangen geen enkel werk verricht.
Navraag bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom leerde ons dat het bedrijf dat deze diensten aanbiedt, te weten BMV, niet in de merkenregisters voorkomt als merkengemachtigde.

Wij hadden contact met BVM en men verzekerde ons dat BMV correct opereert en dat de brief slechts een herinnering tot vernieuwing bevat. De vernieuwing wordt volgens het bedrijf in werking gezet na betaling. Dat BVM nog niet was ingeschreven als gemachtigde lag, volgens de secretaresse van BMV, aan het feit dat de activiteiten van BMV pas afgelopen vrijdag waren gestart (vrijdag 4 februari 2011, TDH). Dat de aanbieding die men verzendt zeer veel lijkt op de herinnering die wordt of werd verzonden door ARPI wordt door BVM als zeer toevallig genoemd. Overigens, deze ARPI staat bekend als notoire oplichters en wordt vele malen genoemd bij Tros Radar en Meldpunt Fraudebestrijding
Of niemand is op deze aanbiedingen ingegaan (er zijn immers geen vernieuwingen verricht op naam van gemachtigde BMV of BMV regelt de vernieuwing wel, maar laat zich niet aanstellen als gemachtigde), of dit bedrijf steekt € 960,00 in haar zak en doet niets voor dat toch al veel te hoge bedrag. Kortom, op zijn minst een zeer twijfelachtige service voor een fabelachtige prijs.
Caveat emptor, koper wees op uw hoede.

Vriendelijk verzoeken wij u indien u berichten van deze organisatie ontvangt ons in te lichten.

Voor de goede orde geven wij een voorbeeld van de brief van BMV en die van ARPI

Geruime tijd ontvangen merkhouders spookfacturen van malafide organisaties. De brieven blijken een uitnodiging te zijn om met een merkregistratie opgenomen te worden in een Europese databank of Internationale uitgave van merken. Genoemde databanken en uitgaven bestaan niet. Omdat deze organisaties bonafide klinkende namen gebruiken als “Company of Economic Publications, Global Edition, Central Patent & Trademark Database en Register Community Trademark”, worden ondanks de vele waarschuwingen de facturen nog steeds door niet oplettende merkhouders betaald.

In het verleden is getracht deze malafide praktijken aan banden te leggen, maar het gaat als bij zoveel van deze oplichtingpraktijken. De ene onderneming wordt verboden en op het zelfde moment is een andere onderneming op het zelfde gebied actief. Dweilen met de kraan open. Ons advies: NIET BETALEN. Neem bij vragen over spookfacturen contact met ons op, of als u geen cliënt van ons bent bij uw merkengemachtigde.