Merkenbureau Den Herder > Wat is een merk > Woordmerk

Woordmerk

Woorden of samenstellingen van woorden met voldoende onderscheidend vermogen kunnen als merk fungeren. Het is van belang naast de registratie van een beeldmerk, ook altijd het woordmerk te registreren. In veel gevallen verandert in de loop der jaren de vormgeving van een merk. Marketingstrategie noopt vaak tot aanpassing van merken. Ook veranderende opvattingen van de consument zorgen er voor dat de merkhouder de uitstraling van zijn merk zal moeten aanpassen. Indien het merk wordt gewijzigd zal een nieuwe aanvraag moeten worden verricht om merkbescherming te kunnen inroepen bij inbreuk.

Het is in het merkenrecht van belang een merk te registreren zoals het wordt gebruikt in het economische verkeer. Zo kan een logo uitgroeien tot een belangrijk herkenningspunt van de onderneming, maar ook de gevoerde naam kan een dergelijk groeipotentieel hebben. Een combinatie woordmerk beeldmerk lijkt hier een slimme oplossing. Voor een gedegen bescherming van een merk zijn slimme oplossingen altijd oplossingen die later veelal niet bruikbaar blijken te zijn. Als de naam van het gevoerde product een minimale wijziging ondergaat zal een nieuw depot moeten worden verricht. Als het logo een wijziging ondergaat zal een nieuw depot moeten worden verricht. Daarmee staat de merkhouder tevens voor een andere keuze. Stel dat de combinatie van het woord- en beeldmerk , dat als boven al gemeld, niet meer als zodanig wordt gebruikt, vervalt. Vernieuwen is dan toch aan te bevelen. Hoewel de merkrechten op de combinatie niet van hoge importantie zijn kan in een conflictprocedure iets beter zijn dan niets.

De juiste oplossing in deze zaken is het depot van het beeldmerk, het woordmerk en een combinatie daarvan. In de boven geschetste gevallen van verandering heeft de merkhouder bij deze oplossing de meeste baat.