Home » Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze internetpagina is met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De samenstelling van deze pagina wordt zoveel mogelijk gecontroleerd op veranderingen in wetgeving en de interpretatie daarvan. Wij geven geen garantie dat de informatie op deze pagina juist en of volledig is. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen en mag niet worden bezien als een persoonlijk advies te handelen en of na te laten. Deze informatie is bedoeld om een eerste indruk te geven over het I.E recht en pretendeert geenszins volledig te zijn. Elk eigen handelen op basis van de inhoud van deze internetpagina wordt derhalve ook ten sterkste ontraden.

Merkenbureau Den Herder noch zijn medewerkers zijn aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens van deze internetpagina.

Op de teksten van de internetpagina’s van deze website rust auteursrecht. Niets uit de inhoud van deze internetpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in bestanden of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande toestemming van merkenbureau Den Herder.

Voor vragen en of opmerkingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de contact pagina.