Home » Merk » Merk aanvragen
Merk aanvragen met registratie​

Merk aanvragen met registratiegarantie

In onze praktijk worden we geconfronteerd met een grote toename van personen die zelf een merk hebben aangevraagd en van wie de aanvraag door de autoriteiten is geweigerd.

Hoe moet men verder. Men dacht goedkoop uit te zijn en heeft nu niets. Als de autoriteiten weigeren een merk in te schrijven wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.

Zoals verder op deze internetpagina aangegeven moet een merk onderscheidend vermogen hebben en mag ook niet beschrijvend zijn. Een merk moet als merk kunnen fungeren en moet daarom de waren en diensten van de ene onderneming kunnen onderscheiden van een andere onderneming.

Het is veelal een moeilijke zaak om als niet deskundige uit te maken of de door jou ingediende benaming of de door jou ingediende afbeelding aan de merk-eisen voldoet.

ADVIES VAN MERKSPECIALISTEN IS AAN TE BEVELEN

De merkspecialisten van Den Herder Intellectueel Eigendom weten precies welke richtlijnen de autoriteiten hanteren met betrekking tot de toetsing van een merk.

GEDEGEN MERKONDERZOEK DOET WONDEREN

Als u bij ons een merkaanvraag indient zullen wij allereerst bekijken of je aanvraag niet beschrijvend is en onderscheidend vermogen heeft. Wij zullen advies uitbrengen of de door u gedane aanvraag wel of niet aan de eisen van een merk voldoet.

Als wij adviseren dat de aanvraag aan de absolute en formele gronden voldoet zullen wij de aanvraag indienen nadat wij samen met u een juiste classificatie hebben opgesteld.

MERKAANVRAAG GEWEIGERD? GELD TERUG!

Mochten de Benelux merkenautoriteiten of de autoriteiten van het Europese merkenbureau alsnog besluiten dat de merkaanvraag niet aan de merkvereisten voldoet dan zullen wij het door u betaalde bedrag per omgaande retourneren.
Mocht u besluiten dat de merkaanvraag voor u van zoveel belang is dat deze merkaanvraag ondanks de voorlopige weigering van de autoriteiten moet worden voortgezet, dan zullen wij kosteloos voor u een bezwaarschrift opstellen.
Kortom, van een door ons positief geadviseerde merkaanvraag, die ondanks dat positieve advies door de autoriteiten wordt geweigerd, retourneren wij per omgaande het door u betaalde bedrag of stellen kosteloos een bezwaarschrift op. Let op, slechts een van beide opties is mogelijk.
Op deze pagina kunt u aangeven welk merk u wenst te registreren. 

Als u onderstaand formulier ingevuld aan ons verzend voor 10.00 uur nemen wij dezelfde dag voor 12.00 uur contact met u op om de (on)mogelijkheid van uw merkregistratie door te nemen.

Wij zullen na ontvangst een (gratis) identiek onderzoek instellen om na te gaan of uw benaming al dan niet voorkomt in de merkenregisters.

CLASSIFICATIE VAN NICE 

Uw gegevens
Door op verzenden te klikken ga ik akkoord met de richtlijnen van Den Herder op het gebied van privacy.