Home » Modelrecht

Modelrecht

Een model is de uiterlijke vorm van een voortbrengsel, ook een deel van een voortbrengsel kan een model zijn. Om als model beschermd te zijn moet het model voldoen aan een aantal criteria. Het model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Wat betreft het nieuwheidsvereiste mag geen identiek of bijna identiek model aan het publiek beschikbaar zijn gesteld.

Bij het verkrijgen van modelrecht speelt registratie een hoofdrol. Om rechten op een model te verkrijgen, moet net als bij een merk, worden geregistreerd. Het model kan worden geregistreerd voor de Benelux, Internationaal en ook een Europees modeldepot kan worden verricht. Ook hier geldt als bij de merkregistratie de regel dat indien geen inschrijving heeft plaatsgevonden, geen actie tegen inbreuk openstaat.

Een Beneluxmodel is 5 jaar na de datum van het depot geldig en kan maximaal 4 maal voor een termijn van vijf jaar worden verlengd. Ook een internationaal depot is voor 5 jaar geldig en kan een aantal malen voor die periode worden verlengd. Het Europees model heeft een maximale looptijd van 25 jaar.

Op de regel dat als een model niet is geregistreerd geen recht op dit model wordt verkregen verdient een uitzondering op deze regel aandacht.
Naast het geregistreerde Europese model bestaat het niet-geregistreerde Europese model. In het geval van een niet geregistreerd model worden modelrechten verkregen zonder dat het model geregistreerd is.
Nadrukkelijk willen wij wijzen op de nadelen van dit “modelrecht”.
Een niet-geregistreerd model is voor drie jaar beschermd na de eerste openbaarmaking. Na de termijn van drie jaar is het niet mogelijk alsnog een Europese registratie te verkrijgen aangezien aan het nieuwheidsvereiste niet meer voldaan wordt.

Vraag gratis merkonderzoek aan

Voor meer informatie en een op maat gesneden advies vul het formulier in.

Voor welke regio wilt u uw merk registreren?
Door op verzenden te klikken ga ik akkoord met de richtlijnen van Den Herder op het gebied van privacy.
of