Home » Nieuws

Gedegen onderzoek voorkomt blunders

Als een merk in de markt wordt gezet is het van belang dat het merk duidelijkheid verschaft. Volgens het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom mogen merken niet beschrijvend, misleidend of tegen de goede zeden zijn. Zelfs als aan alle

lees meer »

Druk werk voor de rechterlijke macht

Een zich lang voortslepende kwestie is nu dan toch tot een einde gekomen. Ongeveer 4 jaar geleden stapte Hewlett-Packard naar de rechter. 123 inkt zou ten onrechte gebruik maken van een vinding van HP door een gepatenteerde vinding van HP

lees meer »

Sylvie Meis in oppositie

Op 21 februari 2019 heeft de oppositiekamer van het Europese merkenbureau in Alicante, Spanje, een beslissing genomen inzake een ingestelde oppositie op grond van het ingeschreven merk Sylvie Meis tegen de merkaanvraag SusyMei. Laatstgenoemde aanvraag was op 7 december 2017

lees meer »
kwader trouw

Het depot te kwader trouw

Het is in de praktijk van ons bureau een steeds meer voorkomend probleem. Het depot dat te kwader trouw is ingediend. Het Benelux verdrag voor de Intellectuele Eigendom geeft in artikel 2.4 onder f aan dat geen recht op een

lees meer »

Slagroomsnoes

Zo, nu maar een verhaal uit de praktijk. Verjaardagen zijn meestal die dagen dat je mensen ontmoet die je niet verwacht te ontmoeten. Verre nichten of neven, familie van de familie en aangetrouwden die een stempel op zo’n avond drukken.

lees meer »
dubieuze praktijken

Dubieuze praktijken

De merkenregisters zijn openbare registers. Om een rechtens correct bestel van merkenrecht te kunnen garanderen moet iedereen deze registers kunnen raadplegen. Dat geeft, zoals gezegd, veel voordelen voor de rechtszekerheid, maar er kleven ook grote nadelen aan. Diverse partijen proberen

lees meer »
Hema tegen Lacoste

HEMA-Krokodillen: Lacoste tegen HEMA

Rechtbank Den Haag 18 december 2018, IEF 18163 (Lacoste tegen Hema) Merkenrecht. Lacoste is houder van verschillende beeldmerken, die het teken van een krokodil bevatten. Hema heeft kinderondergoed aangeboden, waaronder een grijs setje met meerdere verschillende krokodillen afgebeeld en een

lees meer »