TARIEVEN BASISVERRICHTINGEN.

TARIEVEN BENELUXMERKEN 2021.

Depot inclusief het opstellen van een classificatie en verdere begeleiding in de registratieprocedure voor een depot van maximaal 1 klasse  €  495,00

Voor iedere additionele klasse €  100,00

TARIEVEN EUROPESE MERKEN 2021

Depot inclusief ambtelijk onderzoeken voor een depot

van maximaal 1 klasse € 1250,00

Voor iedere additionele klasse €   150,00

TARIEVEN INTERNATIONALE MERKEN 2021

Voor  het opstellen van  een  verzoek tot  internationale inschrijving op basis van een nationale registratie in maximaal 3 klassen € 1150,00

Toeslag voor een depot van een beeldmerk in kleur  €   250,00

Toeslag per land, met uitzondering van landen die individuele rechten rekenen (prijs op aanvraag) €   275,00

TARIEVEN MERKBEWAKING 2021

Merkbewaking in de Europese Unie van een merkinschrijving in maximaal drie klassen €   254,00

Voor iedere additionele klasse €   100,00

TARIEVEN ONDERZOEKEN 2021

Identiek onderzoek Gratis

Uitgebreid merkbeschikbaarheidsonderzoek met advies €   350,00

De tarieven van onderzoeken zijn afhankelijk van de tijdsperiode waarin het onderzoek moet worden verricht en zijn afhankelijk van het aantal merken/coupures die dienen te worden onderzocht.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.